Kurs innen ledelse, strategi og utvikling

Innføring i Sola kommune sitt kvalitetssystem Compilo, med fokus på: 
 • Internkontroll
 • Dokumentbibliotek
 • Revisjon av dokumenter
 • Avvik og avvikshåndtering

Målgruppe: 

 • Virksomhetsledere
 • Førstelinjeledere
 • Merkantile 
 • Revisjonsansvarlige

Kurset siste del er lagt opp til spørsmål og hjelp i Compilo for deltakerne. Ta med egen PC, slik at du kan få hjelp til egne utfordringer i Compilo.

Hvordan håndterer og løse krevende personalsaker? 

Å jobbe med personalsaker kan være utfordrende for alle ledere. I tillegg til de følelsesmessige og mellommenneskelige aspektene er det en rekke formelle krav hjemlet i lovverk som må oppfylles. Det er derfor viktig at du som leder gjøres best mulig rustet til å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge og til riktig tid.

Dette kurset gir en innføring i hvordan ledere i Sola kommune skal jobbe med personalsaker.

Kurset omtaler framgangsmåter, prosesser og formelle krav som må være oppfylt for at personalsaker blir håndtert riktig.
Målet med kurset er at du skal være kjent med hva saksgangen i personalsaker er, og samtidig vite hvilke forventninger det er til din rolle i arbeid med personalsaker og hva rollene til tillitsvalgte  og stab- og støttetjenester er.Målgruppe: 
 • Virksomhetsledere
 • Førstelinjeledere
Innføring i Sola kommune sitt kvalitetssystem Compilo, med fokus på: 
 • avvik
 • internkontroll 
 • varsling 

Målgruppe: 

 • Virksomhetsledere
 • Førstelinjeledere
 • Merkantile 

Hva er forventet av deg som leder? Du vil bli fortalt om Sola kommune sin: 
 • Arbeidsgiverstrategi: hva sier strategien om rollen som leder, og forventninger til deg som leder?
 • Verdier: hva betyr våre verdier, og hvordan kan vi bruke verdiene i vårt lederskap?
 • Etiske retningslinjer: gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer

Kurset er ment for: 
 • Virksomhetsledere
 • Førstelinjeledere 

​10-faktorundersøkelsen er Sola kommunes medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen er utviklet av KS og Kommuneforlaget.

Medarbeiderundersøkelsen omfatter ti spesielt utvalgte faktorer. Les heftet 10 faktor; en innføring om du vil vite mer om de 10 faktorene. Eller gå igjennom kurset 10 faktor hos oss.

Du har gjennomført en medarbeiderundersøkelse - hva nå? 

Du har fått resultatene av medarbeiderundersøkelsen 10 faktor for din virksomhet /avdeling. Dette kurset vil veilede deg for hvordan du skal bruke resultatene, og jobbe med å utvikle deg som leder og din virksomhet/ avdeling. Kurset gir deg konkrete metoder og verktøy for å kunne sette i gang gode dialoger og prosesser i virksomheten din. 

Målet er at du som leder skal vite hvordan bruke resultatene på en god måte som skaper god arbeidskultur, og bidrar til bedre tjenester og leveranser? 

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

Pass på at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til publisering/påmelding. 

Om dette kurset

Kurspresentasjonen her bør være omfattende. Skriv slik at den blir kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Beskrivelsen bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.