Kurs i bruk av programvare, IKT sikkerhet mv

E-læring for HIKT Tilgangsportalen

Opplæringsvideoer for å lære deg bruken av Tilgangsportalen. 


Image by Arek Socha from Pixabay