Beskriv bildet /  Fotograf:

APOTEK1 INVITERER TIL FAGDAG FOR ANSATTE I HELSE OG OMSORG.

TEMA FOR DAGEN:

  • Benskjørhet og eldre (kalsiumtilskudd)
  • Søvnløshet og eldre


Om dette kurset

Fagdagen er for alle ansatte i helse og omsorg.

Lunsj vil bli servert fra kl 1130.

Velkommen !


Beskriv bildet /  Fotograf:
INVITASJON TIL GRUNNKURS I VOLD OG TRUSLER I ARBEIDSLIVET.

TKH/Terapeutisk konflikthåndtering for ansatte i Helse og omsorg

GRUNNKURSET GÅR OVER 4 GANGER, VED INSTRUKTØR JOHNNY SØRLI (instruktør i TKH og hms rådgiver/fysioterapeut)

Om dette kurset

ALLE MÅ DELTA PÅ SAMTLIGE 4 DAGER FOR Å FÅ KURSBEVIS
DET ER IKKE MULIG Å MELDE SEG PÅ ENKELTDAGER

21.03. - 04.04. - 11.04. - 25.04.
Samme tidspunkt for alle dager. 1200 - 1500.


DAG 1:
Teori:
Grunnkurs vold og trusler
Ny forskrift om vold og trusler i arbeidslivet, lovverket
Risiko og sikkerhetsvurdering, RoS
Voldsrisiko
Hvordan jobbe sikkert og trygt i en krevende hverdag
Kommunikasjon og samhandling
Team bygging
Grensesetting og voldstrapp
Oppgave til neste samling: RoS på egen avdeling, status pg.

DAG 2:
RoS-gjennomgang fra egen avdeling
Praktisk trening i Terapeutisk konflikt Håndtering

DAG 3:
Voldsrisiko - hvordan bruke dette i hverdagen
Praktisk trening TKH
Ulike case - praktisk

DAG 4:
Praktisk trening TKH
Hvordan jobbe videre med dette i hverdagen ?
RoS-status pr avdeling og handlingsplan
TKH videre etter avsluttet kurs i vold og trusler


Beskriv bildet /  Fotograf:
INVITASJON TIL GRUNNKURS I VOLD OG TRUSLER I ARBEIDSLIVET.

TKH/Terapeutisk konflikthåndtering for ansatte i Helse og omsorg

GRUNNKURSET GÅR OVER 4 GANGER, VED INSTRUKTØR JOHNNY SØRLI (instruktør i TKH og hms rådgiver/fysioterapeut)

Om dette kurset

ALLE MÅ DELTA PÅ SAMTLIGE 4 DAGER FOR Å FÅ KURSBEVIS. DET ER IKKE MULIG Å MELDE SEG PÅ ENKELTDAGER.
07.03. - 12.03. - 19.03. - 26.03. Samme tidspunkt for alle dager. 12 00 - 15 00.

DAG 1:
Teori:
Grunnkurs vold og trusler.
Ny forskrift om vold og trusler i arbeidslivet, lovverket
Risiko og sikkerhetsvurdering, RoS
Voldsrisiko
Hvordan jobbe sikkert og trygt i en krevende hverdag
Kommunikasjon og samhandling
Team bygging
Grensesetting og voldstrapp
Oppgave til neste samling: RoS på egen avdeling, status pt.

DAG 2:
RoS-gjennomgang fra egen avdeling
Praktisk trening i Terapeutisk Konflikt Håndtering

DAG 3:
Voldsrisiko - hvordan bruke dette i hverdagen
Praktisk trening TKH
Ulike case - praktisk

DAG 4:
Praktisk trening TKH
Hvordan jobbe videre med dette i hverdagen ?
RoS-status pr avdeling og handlingsplan
TKH videre etter avsluttet kurs i vold og trusler

Om dette kurset

Undervisning i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A, vurdering av samtykkekompetanse, tvang/makt, tillitsskapende tiltak.

Hvem: Alle i helse og omsorg

Forelesere: Mette Braathen (jurist, Hamar kommune)

                   Anita Stenhaug (demenskoordinator)


4-timers kurs for ledere i Helse- og omsorg om Vold og trusler i arbeidslivet.
Om dette kurset

Kursholder er Johnny Sørlie;
instruktør i TKH og HMS rådgiver/ fysioterapeut fra frisk HMS bedriftshelsetjeneste                           


Tema for dagen -  

DEL I  (3 timer):
Systematisk HMS arbeid, gjennomgang av forskrift/ AML og dens spesifikke krav, avvikshåndtering/ systematikk,
ROS-krav - gode råd på hvordan ledere skal jobbe systematisk i sin hverdag på eget arbeidssted for å oppnå lovkravene som
nå er tydelige fra lovgiver.

DEL II (1 time):
Presentasjon av prosedyrer utformet tilknyttet krav i lov og forskrift (Av Bente og Monica)

Lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming


COVID-19:

Vi anbefaler at dere som tar dette kurset i forbindelse med COVID-19 holder dere oppdatert på informasjon fra myndighetene og prosedyrer i egen kommune. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet oppdaterer jevnlig sine nettsider med nye og nyttige ressurser for helsepersonell. På nettsiden til Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) finnes egne temasider om COVID-19 og hva det er viktig å ta hensyn til hos mennesker med utviklingshemming. Det finnes også relevant og utfyllende informasjon om blant annet observasjonskompetanse på Kompetansebroen sin nettside.

FØR DU GÅR VIDERE KAN DU LAST NED BRUKERMANUALEN "VEILEDNING FOR INNLOGGING OG GJENNFØRING AV KURS" VED Å TRYKKE HER!

Om dette kurset

Kurset som går over seks moduler inneholder grunnleggende informasjon om hva lindrende omsorg og behandling er, og hvordan den kan gis. Målet med kurset er at både faglært og ufaglært helsepersonell som jobber innen tjenesten for mennesker med utviklingshemming skal få økt sin kompetanse innen lindrende omsorg og behandling. Kurset kan tas individuelt, men også gjerne i gruppe, eksempelvis i forbindelse med intern opplæring og veiledningsmøter. 

I løpet av og etter dette kurset vil du bli en bedre tjenesteyter fordi mer kunnskap om emnet kommer deg, og ikke minst tjenestemottakeren til gode. Kurset består av seks moduler som raskt går gjennom sitt emne. Det anbefales å ta kurset i kronologisk rekkefølge. Modulene kan etter endt kurs også brukes som repetisjon. I slutten av hver modul finner du refleksjonsoppgaver. Disse kan du gjennomgå alene, men de passer også godt som utgangspunkt for faglig diskusjon om temaet i en gruppe. Etter hver modul får du en quiz som du må gjennomføre og bestå for å gå videre. Du kan ta quizen flere ganger om du ønsker. Du kan «pause» videoene i kurset og gå tilbake til deler du allerede har gått gjennom. Om du ønsker å gå dypere inn i materialet kan du bruke lenkene  i sidepanelet (menyen til høyre). I ordboken (under informasjon) finner du forklaringer på ord og uttrykk. Husk å skru på lyd!

Når du har gjennomført hele kurset og bestått alle quizer, kan du laste ned ditt kursbevis.

Takk for at du deltar, og lykke til.

Kurset er utviklet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark). 
Har du kommentarer eller spørsmål til kurset kan disse rettes til prosjektleder Rikke Anita Torgersen- e-post: rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no