Målet med så gode forebyggende rutiner er at brann ikke oppstår. 
Alle ansatte skal vite hva de skal gjøre for å redusere risikoene for brann, og hvem som har ansvar for ulike oppgaver ved brannalarm ol.

Personalet skal være i stand til å lese branntavla, varsle, og eventuelt gjennomføre slokking og begynne evakuering om det skulle oppstå brann.

Målet med så gode forebyggende rutiner er at brann ikke oppstår. 
Alle ansatte skal vite hva de skal gjøre for å redusere risikoene for brann, og hvem som har ansvar for ulike oppgaver ved brannalarm ol.

Personalet skal være i stand til å lese branntavla, varsle, og eventuelt gjennomføre slokking og begynne evakuering om det skulle oppstå brann.