Det er krevende å drive god pedagogisk virksomhet og samtidig hindre smitte. Skolene skal nå tilpasse driften til Covid-19-epidemien. Her er en samling med stoff som er nyttig for ledere og medarbeidere i skoler. Her får du basiskunnskaper som du vil trenge den nærmeste tiden. 

Denne opplæringspakken er under kontinuerlig utvikling og oppdatering.
Det er krevende å drive god pedagogisk virksomhet og samtidig hindre smitte. Barnehager skal nå tilpasse driften til Covid-19-epidemien. Her er en samling med stoff som er nyttig for ledere og medarbeidere i barnehager. Her får du basiskunnskaper som du vil trenge den nærmeste tiden. 

Denne opplæringspakken er under kontinuerlig utvikling og oppdatering.