Om dette kurset

  • Passeringstesten skal gjennomføres av alle helsefagarbeidere m.fl. som har fullført kurs i legemiddelhåndtering.  De skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomført kurs.