Forelesning med Øyvind Kvello om forebyggende arbeid, tidlig innsats og  systemrettet arbeid.  Forelesningen presenterer oppdatert forskning, teori og metode for å kunne  finne tiltak for å bistå barn og familier. Kurset er en grunnleggende opplæring for alle som arbeide med barn og unge i hjelpeapparatet, barnehage og skole. 


Forelesning med Øyvind Kvello om tilknytning og spedbarnsutvikling.   Forelesningen presenterer oppdatert forskning og teori om barn og familier som er nært knyttet til praktisk arbeid. Kurset er en grunnleggende opplæring for alle som arbeide med barn og unge i hjelpeapparatet, barnehage og skole.