Fagseminar for kommunalt ansatte. Tema: Negativ sosial kontroll. "Retten til å bestemme over eget liv" "Er du bekymret - ikke reis"