Trondheim kommunes retningslinjer for tilsetting og bruk av rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen er hovedtema på dette kurset.

Målsetting med kurset er å bidra til at ledere skal:

  • Få god oversikt over lov- og avtaleverk

  • Grunnleggende kjennskap til rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen

Fagseminar for kommunalt ansatte. Tema: Negativ sosial kontroll. "Retten til å bestemme over eget liv" "Er du bekymret - ikke reis"