Kurs for hovedtillitsvalgte i Webcruiter.

Hovedmålet er å gi dere en innføring i systemet.

Forutsetning: Hovedtillitsvalgte i Trondheim kommune som har tilgang til rekruttering i HR-Portalen.


Trondheim kommunes retningslinjer for tilsetting og bruk av rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen er hovedtema på dette kurset.

Målsetting med kurset er å bidra til at ledere skal:

 • Få god oversikt over lov- og avtaleverk

 • Grunnleggende kjennskap til rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen

Om dette kurset

Trondheim kommunes retningslinjer for tilsetting og bruk av rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen er hovedtema på dette kurset.

Målsetting med kurset er å bidra til at ledere skal:

 • Få god oversikt over lov- og avtaleverk som omfatter rekrutteringer

 • Grunnleggende kjennskap til rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen

Hovedtema:

 • Interne retningslinjer for rekruttering i Trondheim kommune

 • Oversikt over lov- og avtaleverk knyttet til rekruttering

 • Kandidatbehandling (søkerbehandling)

 • Dokumentasjon

 • Innstilling og tilbudsbrev

 • Arkivering/avslutting

Målgruppe:

Enhetsledere og avdelingsledere


Trondheim kommunes retningslinjer for tilsetting og bruk av rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen er hovedtema på dette kurset.

Målsetting med kurset er å bidra til at ledere skal:

 • Få god oversikt over lov- og avtaleverk

 • Grunnleggende kjennskap til rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen

Om dette kurset

Trondheim kommunes retningslinjer for tilsetting og bruk av rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen er hovedtema på dette kurset.

Målsetting med kurset er å bidra til at ledere skal:

 • Få god oversikt over lov- og avtaleverk som omfatter rekrutteringer

 • Grunnleggende kjennskap til rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen

Hovedtema:

 • Interne retningslinjer for rekruttering i Trondheim kommune

 • Oversikt over lov- og avtaleverk knyttet til rekruttering

 • Kandidatbehandling (søkerbehandling)

 • Dokumentasjon

 • Innstilling og tilbudsbrev

 • Arkivering/avslutting

Målgruppe:

Enhetsledere og avdelingsledere


Fagseminar for kommunalt ansatte. Tema: Negativ sosial kontroll. "Retten til å bestemme over eget liv" "Er du bekymret - ikke reis"

Om dette kurset

Fagseminaret er et tilbud fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til ansatte i Trondheim og Klæbu kommuner som jobber med integrering av innvandrere/flyktninger. Seminaret arrangeres i samarbeid med Politiet og Rådmanneni Trondheim kommune. Temaer tilknyttet negativ sosial kontroll, barneoppdragelse, barn og unges rettigheter, "falsk trygghet og brutte løfter" i forhold til ungdom som er tatt ut av Norge/ etterlatt i utlandet. Gruppearbeid med eksempler og bevisstgjøring av kommunalt ansattes rolle, ansvar og handlingsrom

Ansatte i TK og Klæbu / integrering av innvandrere