I disse tider er det ekstra krevende å være leder i Trondheim kommune.

Arbeidsmiljøenheten arrangerer webinar med temaet psykososial omsorg.
Dette webinaret er for enhetsledere og avdelingsledere i Trondheim kommune.

Bruk 45 minutter på å bli en enda bedre leder for dine medarbeidere.

Webinaret gir praktiske råd og kloke grep til deg som leder.

Innledning fra kommunedirektøren:De som melder sg på kurset, får en egen innkalling i kalender,
der link til Webinaret vil vises.

På dette kurset vil det gis generell informasjon om bruk og forståelse av Kvaliteket som system. De blir gitt en gjennomgang av de mest brukte funksjoner og muligheter. 
Kurset er åpent for alle ansatte i kommunen som har behov for en slik innføring.

Siste time av kurset settes av til bistand til spørsmål og utfordringer som du måtte ha ang Kvaliteket på din arbeidsplass.

På dette kurset vil det gis generell informasjon om bruk og forståelse av Kvaliteket som system. De blir gitt en gjennomgang av de mest brukte funksjoner og muligheter. 
Kurset er åpent for alle ansatte i kommunen som har behov for en slik innføring.

Siste time av kurset settes av til bistand til spørsmål og utfordringer som du måtte ha ang Kvaliteket på din arbeidsplass.

På dette kurset vil det gis generell informasjon om bruk og forståelse av Kvaliteket som system. De blir gitt en gjennomgang av de mest brukte funksjoner og muligheter. 
Kurset er åpent for alle ansatte i kommunen som har behov for en slik innføring.

Siste time av kurset settes av til bistand til spørsmål og utfordringer som du måtte ha ang Kvaliteket på din arbeidsplass.

Kurs for hovedtillitsvalgte i Webcruiter.

Hovedmålet er å gi dere en innføring i systemet.

Forutsetning: Hovedtillitsvalgte i Trondheim kommune som har tilgang til rekruttering i HR-Portalen.


Trondheim kommunes retningslinjer for tilsetting og bruk av rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen er hovedtema på dette kurset.

Målsetting med kurset er å bidra til at ledere skal:

 • Få god oversikt over lov- og avtaleverk

 • Grunnleggende kjennskap til rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen

Om dette kurset

Trondheim kommunes retningslinjer for tilsetting og bruk av rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen er hovedtema på dette kurset.

Målsetting med kurset er å bidra til at ledere skal:

 • Få god oversikt over lov- og avtaleverk som omfatter rekrutteringer

 • Grunnleggende kjennskap til rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen

Hovedtema:

 • Interne retningslinjer for rekruttering i Trondheim kommune

 • Oversikt over lov- og avtaleverk knyttet til rekruttering

 • Kandidatbehandling (søkerbehandling)

 • Dokumentasjon

 • Innstilling og tilbudsbrev

 • Arkivering/avslutting

Målgruppe:

Enhetsledere og avdelingsledere


Trondheim kommunes retningslinjer for tilsetting og bruk av rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen er hovedtema på dette kurset.

Målsetting med kurset er å bidra til at ledere skal:

 • Få god oversikt over lov- og avtaleverk

 • Grunnleggende kjennskap til rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen

Om dette kurset

Trondheim kommunes retningslinjer for tilsetting og bruk av rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen er hovedtema på dette kurset.

Målsetting med kurset er å bidra til at ledere skal:

 • Få god oversikt over lov- og avtaleverk som omfatter rekrutteringer

 • Grunnleggende kjennskap til rekrutteringsmodulen (Webcruiter) i HR-Portalen

Hovedtema:

 • Interne retningslinjer for rekruttering i Trondheim kommune

 • Oversikt over lov- og avtaleverk knyttet til rekruttering

 • Kandidatbehandling (søkerbehandling)

 • Dokumentasjon

 • Innstilling og tilbudsbrev

 • Arkivering/avslutting

Målgruppe:

Enhetsledere og avdelingsledere


Fagseminar for kommunalt ansatte. Tema: Negativ sosial kontroll. "Retten til å bestemme over eget liv" "Er du bekymret - ikke reis"

Om dette kurset

Fagseminaret er et tilbud fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til ansatte i Trondheim og Klæbu kommuner som jobber med integrering av innvandrere/flyktninger. Seminaret arrangeres i samarbeid med Politiet og Rådmanneni Trondheim kommune. Temaer tilknyttet negativ sosial kontroll, barneoppdragelse, barn og unges rettigheter, "falsk trygghet og brutte løfter" i forhold til ungdom som er tatt ut av Norge/ etterlatt i utlandet. Gruppearbeid med eksempler og bevisstgjøring av kommunalt ansattes rolle, ansvar og handlingsrom

Ansatte i TK og Klæbu / integrering av innvandrere