Kurs som skal fungere som lokale kursmaler lagres i den skjulte underkategorien Maler. Kursene inni den skjulte underkategorien Maler må være synlige.

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Teksten i dette feltet vil være synlig i oversikt over kurs i TK læring. 

Skriv inn en kort ingress her.  

Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen. Vær konkret.