Tema for samlingen er:

  • presentasjon av den reviderte rutinen for håndtering av vold, trusler om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
  • kartlegging og risikovurdering 

Tema for samlingen er:

  • presentasjon av den reviderte rutinen for håndtering av vold, trusler om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
  • kartlegging og risikovurdering 

Tema for samlingen er:

  • presentasjon av den reviderte rutinen for håndtering av vold, trusler om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
  • kartlegging og risikovurdering 

Tema for samlingen er:

  • presentasjon av den reviderte rutinen for håndtering av vold, trusler om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
  • kartlegging og risikovurdering 

Tema for samlingen er:

  • presentasjon av den reviderte rutinen for håndtering av vold, trusler om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
  • kartlegging og risikovurdering