Her legges det ut kurs i GAT

Kursets innhold vil være knyttet til samarbeidet på enhet for å komme frem til avtaler slik at det er mulig å utarbeide gode arbeidsplaner som igjen fører til at planer godkjennes. Tillitsvalgt i enhet vil etter gjennomført kurs få tilgang til å godkjenne planer.
Kursets innhold vil være knyttet til samarbeidet på enhet for å komme frem til avtaler slik at det er mulig å utarbeide gode arbeidsplaner som igjen fører til at planer godkjennes. Tillitsvalgt i enhet vil etter gjennomført kurs få tilgang til å godkjenne planer.
Kurset er beregnet for ansatte som har kjennskap til Gat enten som merkantil og/eller som turnusplanlegger, godkjenner eller anviser i programmet. Kurset vil forutsette at du har brukt programmet en del, men vil uansett kunne være nyttig for alle som bruker programmet utover "vanlig vedlikehold" som fraværslegging og innleie av vikar.
Jeg tar sikte på forklare sammenhenger mellom Gat og HR-portalen som det er viktig å ha kjennskap til.
Kurset er ikke ferdig planlagt, men følgende vil være sentralt.

1. Ansatte- og stillingsforhold
2. Arbeids- og kalenderplaner. Hva i planer sikrer riktig lønn?
3. Fravær. Hvilken sammenheng er det mellom Gat og HR-portalen og hvilke rutiner gjelder?
4. Dashbordet i Gat. Hvorfor har dette betydning for at ansatte skal få riktig lønn, at vaktbok blir riktig og at dokumentasjon av fravær blir riktig.

Kurset er beregnet for ansatte som har kjennskap til Gat enten som merkantil og/eller som turnusplanlegger, godkjenner eller anviser i programmet. Kurset vil forutsette at du har brukt programmet en del, men vil uansett kunne være nyttig for alle som bruker programmet utover "vanlig vedlikehold" som fraværslegging og innleie av vikar.
Jeg tar sikte på forklare sammenhenger mellom Gat og HR-portalen som det er viktig å ha kjennskap til.
Kurset er ikke ferdig planlagt, men følgende vil være sentralt.

1. Ansatte- og stillingsforhold
2. Arbeids- og kalenderplaner. Hva i planer sikrer riktig lønn?
3. Fravær. Hvilken sammenheng er det mellom Gat og HR-portalen og hvilke rutiner gjelder?
4. Dashbordet i Gat. Hvorfor har dette betydning for at ansatte skal få riktig lønn, at vaktbok blir riktig og at dokumentasjon av fravær blir riktig.

Kurset er beregnet for ansatte som har kjennskap til Gat enten som merkantil og/eller som turnusplanlegger, godkjenner eller anviser i programmet. Kurset vil forutsette at du har brukt programmet en del, men vil uansett kunne være nyttig for alle som bruker programmet utover "vanlig vedlikehold" som fraværslegging og innleie av vikar.
Jeg tar sikte på forklare sammenhenger mellom Gat og HR-portalen som det er viktig å ha kjennskap til.
Kurset er ikke ferdig planlagt, men følgende vil være sentralt.

1. Ansatte- og stillingsforhold
2. Arbeids- og kalenderplaner. Hva i planer sikrer riktig lønn?
3. Fravær. Hvilken sammenheng er det mellom Gat og HR-portalen og hvilke rutiner gjelder?
4. Dashbordet i Gat. Hvorfor har dette betydning for at ansatte skal få riktig lønn, at vaktbok blir riktig og at dokumentasjon av fravær blir riktig.

Om dette kurset

Her kan du kommer med store eller små problemer og få veiledning mens du jobber med Gat

Om dette kurset

Her kan du kommer med store eller små problemer og få veiledning mens du jobber med Gat

Om dette kurset

Her kan du komme med store eller små problemer og få veiledning mens du jobber med Gat

Opplæringen skal gi deltagerne, enhetsleder og tillitsvalgt, god kjennskap til:

  • rutine for utarbeidelse av planer
  • arbeidsmiljølovens bestemmelser og hvordan disse skal ivaretas
  • ansvar og myndighet

Kurset fører frem til at den enkelte tillitsvalgt får tilgang til å godkjenne planer i Gat. 

Om dette kurset

Opplæringen skal gi deltagerne, enhetsleder og tillitsvalgt, god kjennskap til:

  • rutine for utarbeidelse av planer
  • arbeidsmiljølovens bestemmelser og hvordan disse skal ivaretas
  • ansvar og myndighet

Kurset fører frem til at den enkelte tillitsvalgt får tilgang til å godkjenne planer i Gat. 

Om dette kurset