Her legges det ut kurs i GAT

Praktiseringen av helgetillegg etter  HTA, og administrativ ordning i Trondheim kommune med virkning fra 1.1.2019


Vi følger opp informasjonsmøte 11.04.19 med en workshop. Anbefaler at merkantile og driftere/planlagere kommer sammen på denne workshop

Oppsett og fasestyring av kalenderplan 2.0. Ansatte skriver turnuslinjen sin og tilpasser mot enhetens behov
Oppsett og fasestyring av kalenderplan 2.0. Ansatte skriver turnuslinjen sin og tilpasser mot enhetens behov

Gat analyse gir deg kontinuerlig oppfølging av viktige fokusområder, konsekvent håndtering av avvik og konsistent beslutningsgrunnlag. Slik motvirkes usikkerhet og ad-hoc beslutninger, og sikrer trykk på implementeringen av strategier, planer og vedtak. Effekter, resultater og måloppnåelse synliggjøres fortløpende.

I opplæringen vil det være fokus på dashboard:

  • fravær
  • bemanningsplanlegging
  • aml
  • ressursstyring

Opplæringen skal gi deltagerne, enhetsleder og tillitsvalgt, god kjennskap til:

  • rutine for utarbeidelse av planer
  • arbeidsmiljølovens bestemmelser og hvordan disse skal ivaretas
  • ansvar og myndighet

Kurset fører frem til at den enkelte tillitsvalgt får tilgang til å godkjenne planer i Gat. 

Opplæringen skal gi deltagerne, enhetsleder og tillitsvalgt, god kjennskap til:

  • rutine for utarbeidelse av planer
  • arbeidsmiljølovens bestemmelser og hvordan disse skal ivaretas
  • ansvar og myndighet

Kurset fører frem til at den enkelte tillitsvalgt får tilgang til å godkjenne planer i Gat.