Her legges det ut kurs i GAT

Opplæring av enhetstillitsvalgt og ledelsen ved enheten arbeidet med å få godkjente arbeidsplaner

Tillitsvalgte og de som utarbeider planer i enhet
06.11.19  kl. 1330 - 1530

Fylkeshuset møterom Skifer 5. etg. 

Opplæring av enhetstillitsvalgt og ledelsen ved enheten arbeidet med å få godkjente arbeidsplaner

Tillitsvalgte og de som utarbeider planer i enheten


10.09.18  kl. 1330 - 1530

Fylkeshuset møterom Skifer 5. etg. 

Oppsett og fasestyring av kalenderplan 2.0. Ansatte skriver turnuslinjen sin og tilpasser mot enhetens behov. Bemanningsplan med kompetansekrav. 

Opplæringen skal gi deltagerne, enhetsleder og tillitsvalgt, god kjennskap til:

  • rutine for utarbeidelse av planer
  • arbeidsmiljølovens bestemmelser og hvordan disse skal ivaretas
  • ansvar og myndighet

Kurset fører frem til at den enkelte tillitsvalgt får tilgang til å godkjenne planer i Gat. 

Opplæringen skal gi deltagerne, enhetsleder og tillitsvalgt, god kjennskap til:

  • rutine for utarbeidelse av planer
  • arbeidsmiljølovens bestemmelser og hvordan disse skal ivaretas
  • ansvar og myndighet

Kurset fører frem til at den enkelte tillitsvalgt får tilgang til å godkjenne planer i Gat.