Her legges det ut kurs i GAT

Workshop i Gat som webinar. Kun 4 plasser. Meld inn tema du ønsker ta opp til kursansvarlig. Lenke med innloggingsinformasjon blir sendt ut før møtet.

Workshop i Gat som webinar. Kun 4 plasser. Meld inn tema du ønsker ta opp til kursansvarlig. Lenke med innloggingsinformasjon blir sendt ut før møtet.