Her legges det ut kurs i GAT

Grunnleggende kurs i oppgaver i GAT som vi i mener bør løses av lønnsmedarbeider eller ansatte som har tilganger i HR-portalen.
1. Lønn
2. Fravær
3. Faste tillegg

Vil også gå igjennom en del om dashbordet og hvordan bruken av dette henger sammen med oppgavene over.
Det vil bli sendt ut lenke til alle som skal delta ca 30 min før det starter.

Teksten i dette feltet vil være synlig i oversikt over kurs i KS læring. 

Skriv inn en kort ingress her.  

Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen. Vær konkret. 

Om dette kurset

Teksten du skrive i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på arrangementets hjemmeside.  Legg inn en utfyllende beskrivelse av kurset.  

Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Her kan det legges inn bilder, lenker m.v.

Bildet vises i tilknytning til teksten på kursets hjemmeside - "Om dette kurset".

Teksten i dette feltet vil være synlig i oversikt over kurs i KS læring. 

Skriv inn en kort ingress her.  

Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen. Vær konkret. 

Om dette kurset

Teksten du skrive i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på arrangementets hjemmeside.  Legg inn en utfyllende beskrivelse av kurset.  

Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Her kan det legges inn bilder, lenker m.v.

Bildet vises i tilknytning til teksten på kursets hjemmeside - "Om dette kurset".

Grunnleggende kurs i oppgaver i GAT som vi i mener bør løses av lønnsmedarbeider eller ansatte som har tilganger i HR-portalen.
1. Lønn
2. Fravær
3. Faste tillegg

Vil også gå igjennom en del om dashbordet og hvordan bruken av dette henger sammen med oppgavene over.
Det vil bli sendt ut lenke til alle som skal delta ca 30 min før det starter.

Opplæringen skal gi deltagerne, enhetsleder og tillitsvalgt, god kjennskap til:

 • rutine for utarbeidelse av planer
 • arbeidsmiljølovens bestemmelser og hvordan disse skal ivaretas
 • ansvar og myndighet

Kurset fører frem til at den enkelte tillitsvalgt får tilgang til å godkjenne planer i Gat. 

Opplæringen skal gi deltagerne, enhetsleder og tillitsvalgt, god kjennskap til:

 • rutine for utarbeidelse av planer
 • arbeidsmiljølovens bestemmelser og hvordan disse skal ivaretas
 • ansvar og myndighet

Kurset fører frem til at den enkelte tillitsvalgt får tilgang til å godkjenne planer i Gat. 

Dette er et nybegynnerkurs for ansatte som er helt "ferske" på Gat.
Vi vil i all hovedsak konsentrere oss om vaktboka og funksjonalitet knyttet til denne.
Innholdet i kurset dekker mulighetene rollen Vaktansvarlig gir i programmet.

Teksten i dette feltet vil være synlig i oversikt over kurs i KS læring. 

Skriv inn en kort ingress her.  

Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen. Vær konkret. 

Om dette kurset

Teksten du skrive i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på arrangementets hjemmeside.  Legg inn en utfyllende beskrivelse av kurset.  

Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Her kan det legges inn bilder, lenker m.v.

Bildet vises i tilknytning til teksten på kursets hjemmeside - "Om dette kurset".

Teksten i dette feltet vil være synlig i oversikt over kurs i KS læring. 

Skriv inn en kort ingress her.  

Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen. Vær konkret. 

Om dette kurset

Teksten du skrive i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på arrangementets hjemmeside.  Legg inn en utfyllende beskrivelse av kurset.  

Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Her kan det legges inn bilder, lenker m.v.

Bildet vises i tilknytning til teksten på kursets hjemmeside - "Om dette kurset".