Kommunens program for utvikling av ledelse i lederteam

Alle avdelingsledere og deres lederteam skal innen 60 dager fra tilsetting være i gang med et felles ledelsesutviklingsprogram, kalt Ledelsesskolen. Hensikten med programmet er å gi lederteamet og den enkelte leder mulighet for faglig påfyll og kritisk refleksjon rundt lederrollen.

Link til mer informasjon om Ledelsesskolen I Trondheim KommuneOm dette kurset

As part of our ongoing committment to developing the municipality's leadership capabilities Trondheim is offering a series experimental programs where teams of committed leaders and other key personnell are given the opportunity to encounter new ideas, tools and entities that are reshaping the face of public leadership.