Gå til hovedinnholdet

Vi vil samle ca 10 enhetsledere på hver samling. Samlingene tar utgangspunkt i rollen som enhetsleder og hvilke endringer og utfordringer vi nå står overfor. Et naturlig startsted er rollen som enhetsleder slik den ser ut fra ledernes egen arbeidshverdag, og hvordan de endringene vi nå gjennomfører styrker vår lederpraksis. Vi vil i fellesskap reflektere både over hva andre forventer, og ikke minst over hvilke standarder vi selv ønsker å sette for lederskap og for det vi som organisasjon skal levere til våre brukere.


Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledes av erfarne prosessveiledere. 

Det er plass til 12 enhetsledere på hver samling. Samlingene tar utgangspunkt i rollen som enhetsleder og hvilke endringer og utfordringer vi nå står overfor. Et naturlig startsted er rollen som enhetsleder slik den ser ut fra ledernes egen arbeidshverdag, og hvordan de endringene vi nå gjennomfører styrker vår lederpraksis. Vi vil i fellesskap reflektere både over hva andre forventer, og ikke minst over hvilke standarder vi selv ønsker å sette for lederskap og for det vi som organisasjon skal levere til våre brukere.Om dette kurset

I forbindelse med innføringen av avdelingsledelse endres lederhverdagen for mange enhetsledere. Blant annet får mange for første gang personalansvar for andre ledere med personalansvar. 

Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledese av erfarne prosessveiledere. Samlingene starter i februar/mars 2017.


Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledes av erfarne prosessveiledere. 

Det er plass til 12 enhetsledere på hver samling. Samlingene tar utgangspunkt i rollen som enhetsleder og hvilke endringer og utfordringer vi nå står overfor. Et naturlig startsted er rollen som enhetsleder slik den ser ut fra ledernes egen arbeidshverdag, og hvordan de endringene vi nå gjennomfører styrker vår lederpraksis. Vi vil i fellesskap reflektere både over hva andre forventer, og ikke minst over hvilke standarder vi selv ønsker å sette for lederskap og for det vi som organisasjon skal levere til våre brukere.Om dette kurset

I forbindelse med innføringen av avdelingsledelse endres lederhverdagen for mange enhetsledere. Blant annet får mange for første gang personalansvar for andre ledere med personalansvar. 

Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledese av erfarne prosessveiledere.


Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledes av erfarne prosessveiledere. 

Det er plass til 12 enhetsledere på hver samling. Samlingene tar utgangspunkt i rollen som enhetsleder og hvilke endringer og utfordringer vi nå står overfor. Et naturlig startsted er rollen som enhetsleder slik den ser ut fra ledernes egen arbeidshverdag, og hvordan de endringene vi nå gjennomfører styrker vår lederpraksis. Vi vil i fellesskap reflektere både over hva andre forventer, og ikke minst over hvilke standarder vi selv ønsker å sette for lederskap og for det vi som organisasjon skal levere til våre brukere.Om dette kurset

I forbindelse med innføringen av avdelingsledelse endres lederhverdagen for mange enhetsledere. Blant annet får mange for første gang personalansvar for andre ledere med personalansvar. 

Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledese av erfarne prosessveiledere.


Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledes av erfarne prosessveiledere. 

Det er plass til 12 enhetsledere på hver samling. Samlingene tar utgangspunkt i rollen som enhetsleder og hvilke endringer og utfordringer vi nå står overfor. Et naturlig startsted er rollen som enhetsleder slik den ser ut fra ledernes egen arbeidshverdag, og hvordan de endringene vi nå gjennomfører styrker vår lederpraksis. Vi vil i fellesskap reflektere både over hva andre forventer, og ikke minst over hvilke standarder vi selv ønsker å sette for lederskap og for det vi som organisasjon skal levere til våre brukere.Om dette kurset

I forbindelse med innføringen av avdelingsledelse endres lederhverdagen for mange enhetsledere. Blant annet får mange for første gang personalansvar for andre ledere med personalansvar. 

Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledese av erfarne prosessveiledere.


Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledes av erfarne prosessveiledere. 

Det er plass til 12 enhetsledere på hver samling. Samlingene tar utgangspunkt i rollen som enhetsleder og hvilke endringer og utfordringer vi nå står overfor. Et naturlig startsted er rollen som enhetsleder slik den ser ut fra ledernes egen arbeidshverdag, og hvordan de endringene vi nå gjennomfører styrker vår lederpraksis. Vi vil i fellesskap reflektere både over hva andre forventer, og ikke minst over hvilke standarder vi selv ønsker å sette for lederskap og for det vi som organisasjon skal levere til våre brukere.Om dette kurset

I forbindelse med innføringen av avdelingsledelse endres lederhverdagen for mange enhetsledere. Blant annet får mange for første gang personalansvar for andre ledere med personalansvar. 

Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledese av erfarne prosessveiledere.


Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledes av erfarne prosessveiledere. 

Det er plass til 12 enhetsledere på hver samling. Samlingene tar utgangspunkt i rollen som enhetsleder og hvilke endringer og utfordringer vi nå står overfor. Et naturlig startsted er rollen som enhetsleder slik den ser ut fra ledernes egen arbeidshverdag, og hvordan de endringene vi nå gjennomfører styrker vår lederpraksis. Vi vil i fellesskap reflektere både over hva andre forventer, og ikke minst over hvilke standarder vi selv ønsker å sette for lederskap og for det vi som organisasjon skal levere til våre brukere.Om dette kurset

I forbindelse med innføringen av avdelingsledelse endres lederhverdagen for mange enhetsledere. Blant annet får mange for første gang personalansvar for andre ledere med personalansvar. 

Før nye lederteam starter på Ledelsesskolen inviteres mindre grupper av enhetsledere til en strukturet refleksjon rundt roller, rolleforståelse og nye rom for enhetsledelse. Arbeidet ledese av erfarne prosessveiledere. Samlingene starter i februar/mars 2017.