Samlingene i Ledelsesskolen

Ledelsesskolen strekker seg over fem samlinger:

  • Samling 1: Realisering av kommunedemokrati, og rammeverket vi jobber innenfor.  Hvilket lederskap trenger vi? 
  • Samling 2: Å lede endringer - medvirkning og motivasjon, styringsrett og omsorgsplikt.  Teamsamarbeid. 
  • Samling 3: Økt kjennskap om deg selv kan bidra til økt forståelse for hvordan du påvirker andre. 
  • Samling 4: Innovasjon og innovasjonsledelse. 
  • Samling 5: Kunnskapsledelse og ledelse av profesjonelle medarbeidere

Samling 4 gjennomføres i samarbeid med Sintef og NTNU. 

Samling 5 gjennomføres i samarbeid med utvalgte profesjonsutdanninger for å sikre integrering av perspektiver mellom kommunen og profesjonsutdanningene.

Under vil dere finne egne sider for hver av gruppene som skal gjennom Ledelsesskolen, her vil dere finne alt som har med deres gruppes samlinger gjennom hele Ledelsesskolen.


Dette er kurssiden til Gruppe Nye ledere vår 2019 i Ledelsesskolen.

Generelt

  • Alle samlinger starter kl 0830 og slutter 1530
  • Lunsj 1130 - 1215
  • Gjennomføres i POP-UP dersom annet ikke er avtalt. POP-UP finner dere i Statens hus, 1.etg vis a vis resepsjonen

Krav til deltagelse / medvirkning - sertifisering

  • Forkunnskap: e-læring medarbeiderskap og personal- og økonomiledelse.
Alle samlinger er obligatorisk

Om dette kurset