Ledelsesskolen vil, i tillegg til e-læring og obligatoriske samlinger for lederteam, tilby samlinger og kurs der tema er ledelsesutvikling.