Ledelsesskolen vil, i tillegg til e-læring og obligatoriske samlinger for lederteam, tilby samlinger og kurs der tema er ledelsesutvikling.


Det tilbys ca 15 plasser (enhetsledere prioriteres) til et større program for lederutvikling i samarbeid med professor Jonathan Reams og Centre for Transformative Leadership. Om dette kurset

Deltagelse medfører at du blir utsatt for en kartlegging av ditt lederskap og evne til å løse komplekse ledelsesutfordringer - hensikten er å finne treningsformer som passer for den enkelte leder. 

I tillegg til et personlig intervju og kartlegging må du delta på obligatoriske samlinger 15. mai og 15.  - 17. juni (torsdag - lørdag). I tillegg blir det noen kortere samlinger til høsten, som fortsatt ikke er datofestet. 

Det gjøres som sist oppmerksom på at arbeidsspråket for deler av programmet vil være engelsk. Programmet bygger på etablerte metoder og ideer, men vil også ha en eksperimenterende tilnærming. Erfaringene er gjenstand for følgeforskning fra forskere ved NTNU.