Skal du hjelpe andre til å lykkes med innovasjon? Dette kurset gir deg muligheten til å skape en bred faglig ballast for å jobbe med tilrettelegging og praktisk støtte til innovasjon. Kurset gir mange smakebiter, og lar deg selv velge hva du vil fordype deg i.

Om dette kurset

Kurset trekker på mange kilder til kunnskap om innovasjon, men lar det være opp til deg å velge de du fatter mest interesse for. Målet er at du skal hjelpe din organisasjon til å få resultater av å satse på innovasjon, både i form av konkrete nye løsninger, tjenester og rutiner, men også i form av motiverte medarbeidere som vil få økt engasjement og finne mye mening i å jobbe med innovasjon. Kurset peker på mange ressurser og metoder du kan bruke, men det aller viktigste du kan gjøre er å selv gå inn i en en innovasjonsprosess og teste verktøyene du finner gjennom dette kurset. 

Kurset har 4 deler.

  • Første del baserer seg på KS sitt innovasjonsverktøy "Nytt, Nyttig, Nyttiggjort", som danner fundamentet for vår måte å tenke om innovasjon i kommuner på.
  • Del 2 handler om rammene rundt innovasjon i offentlig sektor, og du får flere eksempler fra forskjellige kommuner.
  • Del 3 viser vei til forskjellige metodikker du kan legge i verktøykassa. Du velger selv minst én av disse du ønsker å lese mer om, og aller helst teste.
  • Del 4 handler om Eksperimentering som Tjeneste - Trondheim kommunes initiativ for å skape en varig støttetjeneste for innovasjon i og rundt kommunen, fra det er små spirer til nyskaping og helt til de settes i drift og kanskje skaleres opp til å bli verdifullt for andre kommuner.

Kurset vil aldri kunne bli helt ferdig - vi jobber iterativt (det er et ord du med fordel kan lære med én gang;) og forbedrer etter hvert som vi får tilbakemeldinger fra dere.

Til arbeidsmiljøgruppene (AMG)

Det inviteres til årets arbeidsmiljødag


Om dette kurset

Hovedoverskrift for dagen: 

  • Hvordan få det til sammen
  • Samspill mellom ledere og medarbeidere

Påmelding i kurskatalogen KS Læring

Frist for påmelding er 27. september 2019.Kurset er arrangert i forlengelse av ledelsesskolen og samling 5. Det er primært for ledere og stab, men andre interesserte kan også melde seg på.


Om dette kurset

Øyvind Kvello er professor i spesialpedagogikk ved NTNU, og en ettertraktet kursleder, veileder og foredragsholder. Han har nær kontakt med praksisfeltet i arbeid med barn og unge, og har utgitt flere bøker på området.

Arrangeres i Bytorget, Fylkestingssal A og B


Arbeidsmiljødagen 2018 vil i sin helhet benyttes til HMS-opplæring for avdelingsledere og verneombud. Dette ble bestemt i Sentralt arbeidsmiljøutvalg 15.02.2018. 

Om dette kurset

Arbeidsmiljødagen 04.10.2018 - påmelding for verneombud i TK-læring
Arbeidsmiljødagen 2018 vil i sin helhet benyttes til HMS opplæring. Målgruppe er avdelingsledere og verneombud.

Arrangementet er torsdag 4. oktober 2018, kl. 08.30 - 15.00, Scandic Lerkendal i Klæbuveien 127.
Det vises til tidligere info om arbeidsmiljødagen 2018.

Program for dagen

Tilbud om kurs i LFM (lønnsforhandlingsmodulen)
Om dette kurset


Tilbud om kurs i LFM (lønnsforhandlingsmodulen)Det tilbys opplæring i lokale lønnsforhandlinger i forhold til lønnsplassering av avdelingsleder.


Det er nødvendig å ha med PC.


Tilbud om kurs i LFM (lønnsforhandlingsmodulen)
Om dette kurset


Tilbud om kurs i LFM (lønnsforhandlingsmodulen)Det tilbys opplæring i lokale lønnsforhandlinger i forhold til lønnsplassering av avdelingsleder.


Det er nødvendig å ha med PC.


Tilbud om kurs i LFM (lønnsforhandlingsmodulen)
Om dette kurset


Tilbud om kurs i LFM (lønnsforhandlingsmodulen) Det tilbys opplæring i lokale lønnsforhandlinger i forhold til lønnsplassering av avdelingsleder.

Det er nødvendig å ha med PC.


Har du behov for hjelp i forhold til å legge inn forslag i LFM lønnsforhandling?

Om dette kurset


Har du behov for hjelp i forhold til å legge inn forslag i LFM lønnsforhandling?

Arbeidsmøte - hjelp til å legge inn forslag i forhold til lokale forhandlinger kap 5 og lønnsplassering av avdelingsledere.


Det er nødvendig å ha med PC.


Har du behov for hjelp i forhold til å legge inn forslag i LFM lønnsforhandling?

Om dette kurset


Har du behov for hjelp i forhold til å legge inn forslag i LFM lønnsforhandling?

Arbeidsmøte - hjelp til å legge inn forslag i forhold til lokale forhandlinger kap 5 og lønnsplassering av avdelingsledere.


Det er nødvendig å ha med PC. Nettbrett og telefon fungerer også.