Her legges inn kurs som er for tillisvalgte

Opplæring av enhetstillitsvalgt i godkjenning av arbeidsplaner

Tillitsvalgte og de som utarbeider planer i enheten


17.10.17  kl. 1300 - 1530

Bystyresalen, Rådhuset.

Opplæring av enhetstillitsvalgt i godkjenning av arbeidsplaner

Tillitsvalgte og de som utarbeider planer i enheten


14.09.17  kl. 1300 - 1530

Kvarts, Fylkeshuset