Her legges inn kurs som er for tillisvalgte

Verneombudssamling for verneombud og enhetsledere med tema partssamarbied og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
Hva er godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?

Samlingen har en varighet på 2,5 timer. Tema er hentet fra SINTEF sin rapport med navn "Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid". 
Lisbeth Øyum og Sylvi Thun fra SINTEF kommer og presenterer sitt forskningsarbeid. 

Det blir servert kaffe og te.

Målgruppe: Verneombud og enhetsledere

Verneombudssamling for verneombud og enhetsledere med tema partssamarbied og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
Hva er godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?

Samlingen har en varighet på 2,5 timer. Tema er hentet fra SINTEF sin rapport med navn "Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid". 
Lisbeth Øyum og Sylvi Thun fra SINTEF kommer og presenterer sitt forskningsarbeid. 

Det blir servert kaffe og te.

Målgruppe: Verneombud og enhetsledere

Verneombudssamling for verneombud og enhetsledere med tema partssamarbied og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
Hva er godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?

Samlingen har en varighet på 2,5 timer. Tema er hentet fra SINTEF sin rapport med navn "Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid". 
Lisbeth Øyum og Sylvi Thun fra SINTEF kommer og presenterer sitt forskningsarbeid. 

Det blir servert kaffe og te.

Målgruppe: Verneombud og enhetsledere