Utlån av kommunale lokaler - reglement, rutiner og problemstillinger.Om dette kurset

 -Gjennomgang av funksjoner i Bookingbasen
  -Hvordan registrere lokaler
  -Hvordan behandle søknader om "engangslån"
  -Hvordan blokkere tid til eget bruk
  -Hvordan ta ut periodeoversikt
  -Registrering/oppdatering/klargjøring av enhetens lokaler i Bookingbasen før neste periode for fast utlån (skoleåret 2018/19)