Obligatorisk kurs for ansatte i Bergen kommune som skal godkjenne faktura og bestille varer og tjenester via eHandel.