Kurs for ansatte i Bergen kommune som skal bestille varer via eHandel.