Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, leders ansvar,  samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.

Om dette kurset

Målgruppe

 • Verneombud
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Ledere
Kurset oppbygging

Kurset består både av eLæring og fysisk oppmøte. Kurset vil ha følgende oppbygging:

 1. eLæringskurs. Skal gjennomføres før første kursdag
 2. Første kursdag. Heldagskurs - fysisk oppmøte
 3. Andre kursdag. Heldagskurs - fysisk oppmøte
 4. Tredje kursdag. Heldagskurs - fysisk oppmøte
 5. Hjemmeoppgave
 6. Evaluering av kurs
 7. Kursbevis 

NB! For å få kurset godkjent MÅ alle videoene i eLæringskurset (Del 1 Forberedelse før samling)  sees. Deltager må ha 75% eller mer riktig for å bestå passeringstesten. Det er oppmøteplikt alle 3 kursdagene og deltakerne må være tilstede hele dagen. Hjemmeoppgaven må leveres inn. Når alle kriteriene er oppfylt kan kursdeltaker skrive ut kursbevis. 

Tekniske krav

 • PC/nettbrett/telefon
 • Internettilgang
 • Video
 • Lyd

Kom i gang med kurset

 • Klikk på "Gå til påmelding" øverst til høyre for å starte kurset

Forutsetninger
Ingen spesielle
Produsert av
KS Læring
Kurssted
Norsjø hotell
Tid fra - til
07.03. 2019 kl 09:00 -15:00
21.03. 2019 kl 09:00 -15:00
02.04. 2019 kl. 09:00 -15:00
Tidsbruk
40 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
3 av 8
Påmeldingsfrist
04.03.2019