Mål for kurset er å:

  • kjenne til kommunens rutiner og verktøy for ansettelser og oppfølging av nyansatte
  • få oversikt over lov og avtaleverk knyttet til ansettelser

Målgruppe:

Målgruppe er alle nye ledere i Lillestrøm kommune. Kurset er åpent for alle ledere, men retter seg særlig mot ledere uten tidligere kommunal ledererfaring

Innhold:

Kurset gir deg en innføring i rutiner og verktøy knyttet til ansettelser og oppfølging av nye medarbeidere. Vi går gjennom en ansettelse helt fra jobbanalyse til oppfølging i prøvetid.

 *Dette er et av kursene i den anbefalte opplæringspakken for nye ledere.

Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Skriv inn Avdeling, Kommunenavn
Kurssted
Seminarrom Lillestrøm rådhus
Tid fra - til
Skriv inn dato (-er) og klokkeslett. (Komma vises ikke men gir linjeskift)
Format:
22.04.2020 kl. 08:30-12:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
18 av 30
Påmeldingsfrist
18.04.2020