Kurs for de som er eller ønsker å bli veileder (og faglig leder) for lærlinger i Nordre Follo kommune

 

Nordre Follo kommune skal være en god lærlingsarena for våre lærlinger, og vil tilby våre lærlinger kompetente veiledere og faglige ledere (instruktørroller).

Vi er heldige og få arrangere kurs her i kommunen for våre veiledere og faglige ledere.

Kurset «Trygg i instruktørrollen» har som mål at du som instruktør skal få kjennskap til dine oppgaver og bli trygg i din rolle og slik sikre god kvalitet i opplærlingen.

Kurset er for veiledere og faglige ledere som ikke har veilederkurs (arr. av fylkeskommunen) fra før.

Tidligere har veilederkursene gått over 2 dager + 1 dag, nå starter de med dette 1-dags kurset og vil sikkert komme med oppfølgingskurs senere. Litt uklart fra Viken enda.


Kurset gjennomføres på en dag, og blir holdt av Cecilie Donali fra Viken fylkeskommune. Det er ingen deltakeravgift og det blir servert lunsj.

Prerequisites
Kurset er for veiledere og faglige ledere som ikke har veilederkurs (arr. av fylkeskommunen) fra før.
Produced by
HR, Nordre Follo
Coordinator
Participants
Location
Auduns sal
Time from - to
27.04.2020 kl. 09:00-15:30
Estimated time spent
6,5 T.
Course Type
Event
Available seats
29 of 30
Deadline
20.04.2020