Beskriv bildet. Fotograf: xxxx. Foto.

Årlig dialogmøte sammen med skolenes IKT-kontakter.
Møte vil være todelt, første del mest med vekt på nyttig og relevant informasjon fra ulike aktører i våre IT-systemer.
Andre del er "Case" studie med hovedvekt på IKT-kontaktenes rolle:

- IKT-kontaktenes rolle i forbindelse med kommende fagfornyelse  
- Utfordringer knyttet til elevenes bruk av digitale støtteverktøy i læringsarbeidet
I forbindelse med 1:1 utdeling av Chromebooks både på u- og mellomtrinnet 


Om dette kurset


Målgruppe: Skolenes IKT-kontakter

Sted: Kursrommet 1.etg Nøstegaten 58A

Læringsmål: Tilføre deltakerne relevant og ny informasjon om IKT-løsninger og dialog omkring IKT-kontaktenes hverdag

Kursbeskrivelse: Kurset er delt i to deler. Informasjon fra ulike kommunale IKT-aktører og "Case arbeid" knyttet til IKT-kontaktenes lokale arbeidsoppgaver i dag og i framtiden.

Vi har dessverre ikke anledning til å servere lunsj på disse møtene. Kaffe og te vil bli satt fram.

Ta med oppladet Chromebook eller PC, parkering i Klostergarasjen

Avmeldingsfrist: 20.10.2019 
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra.

Kontaktinformasjon til kursarrangør: For aktiv e-postadresse skriv: mailto:oystein.berentsen@bergen.kommune.no


Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Etat for skole, Byrådsavdeling for Barnehage, Skole og Idrett Bergen kommune
Deltakere
Tid fra - til
Datoer og klokkeslett. 21.10.2019 kl.12.00- 15.30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
31 av 50
Påmeldingsfrist
21.10.2019