Bergen kommune ønsker å ivareta nyutdannede barnehagelærere og bidra til å sikre en god profesjonell utvikling. Dette gjøres gjennom systematiske og gjensidige forpliktende systemer for veiledning.
Denne kursrekken skal bidra til at barnehagene får den kompetansen og støtten de trenger for å ivareta sitt ansvar for veiledning av nyutdannete barnehagelærere.