Beskriv bildet. Fotograf: xxxx. Foto.

Fagsamling for Migrasjonspedagogiske team ved skoler i Laksevåg og Bergenhus bydeler i Bergen kommune

Kurset setter fokus på kartlegging av minoritetsspråklige elever for ansatte i Bergen kommune.
Kurset er første del av to samlinger for ansatte i Bergen kommune.

Om dette kurset

Målgruppe: Pedagoger som er i migrasjonspedagogiske team på skolene i Bergen kommune.

Kursbeskrivelse: Fagsamling for Migrasjonspedagogiske team ved skoler i Bergen kommune.

Fokus for samlingene er kartleggingsarbeid.
Vi planlegger to samlinger: en i desember 2016 og en på våren 2017.

I desember presenterer vi vårt kartleggingsarbeid med aldersadekvate konkretisering med utgangspunkt i UDIRs kartleggingsmateriell.
Vi viser autentiske elevtekster, eksempler av elevers muntlig tale og bruk av kartleggingsmateriell.

Det skal deles ut caser for gruppearbeid og diskusjon. Vi ønsker å fremme samarbeid og erfaringsdeling i forhold til kartlegging av minoritetsspråklige elever på alle skolene i Bergen kommune.

Mellomarbeid skal være kartlegging av egne elever.
Teamene blir bedt om å presentere mellomarbeidet i plenum på den neste samlingen våren 2017.

På grunn av romkapasitet, har vi vært nødt til å dele skolene i grupper.
Medlemmene av migrasjonspedagogiske team – skoler skal melde seg på Fagsamling for Migrasjonspedagogiske team i BK Læring kun på de to datoene som deres skole er satt opp.

Vi starter alle samlingene i 1.etg. i Nøstegaten 58A.

Gruppe I Åsane + Arna:
06.12.16 kl.12.30-15.30 og 21.03.17 08.30-11.30
 
Gruppe II Fana + Ytrebygda:
08.12.16 kl.8.30-11.30 og 21.03.17 kl.12.30-15.30

Gruppe III Fyllingsdalen + Årstad:
08.12.16 kl.12.30-15.30 og 04.04.17 kl.12.30-15.30

Gruppe IV Laksevåg + Bergenhus:
13.12.16 kl.8.30-11.30 og 18.04.17 kl.12.30-15.30

Hvis kurset er fullt kan du sette deg på venteliste ved å trykke på knappen "Gå til venteliste".


Kontaktinformasjon til kursarrangør:
Florentino Bulnes


Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Seksjon skole, Bergen kommune
Deltakere
Kurssted
Nøstet - 1.etasje, Bergen
Sektorer
1201 - Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett
Tid fra - til
Dato og klokkeslett. 13.12.16 kl.08.30-11.13
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
24 av 70
Påmeldingsfrist
12.12.2016