KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. Det er også lagt vekt på å vise hvordan kommunene kan teste ut velferdsteknologi i praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, og hvorfor det er viktig å dokumentere erfaringer fra utprøvingen.

Sist, men ikke minst, tas det opp hva som kjennetegner overgangen fra prosjekt til ordinær drift, og hvordan hele virksomheten må jobbe sammen for å sikre at nye løsninger tas inn i den ordinære driften på en god måte.

VFT ABC er et interkommunalt samarbeid mellom Harstad, Kvæfjord, Evenes, Skånland og Tjeldsund. Dette er et bedriftsinternt selvstudium i grupper med varighet fra november 2020 til juni 2021. Det vil bli gjennomført 3 fellessamlinger og ca. 5 gruppesamlinger.

Fellessamlingene vil i utgangspunktet skje interkommunalt, om Corona- smittesituasjonen tillater det. Hvis det ikke er mulig med interkommunale samlinger vil det bli tilrettelagt med deltakelse fra kommunene via teams. Deltakelse på samlingene er obligatorisk om en skal få opplæringsprogrammet godkjent.


Forutsetninger
Deltakere: Påmelding i KS gjelder kun ansatte i Harstad kommune. Ansatte fra hjemmetjenestene, rus/ psykiatri og bo- og oppfølging prioriteres. Deltakelse må avklares med nærmeste leder.
Produsert av
Trine Lyså og Kees Jan Verhage
Tid fra - til
Tid og sted: Oppstartsamling: 8/12-20 kl. 12-15 Sted: Medkila- «gamle statoil bygget» Midtsamling: 2/3-21 kl. 12-15 Sted: Sluttsamling: 1/6-21 kl. 12-15 Sted:
Tidsbruk
20-25 timer gjennom 5 mnd.
Forventet innsats
Deltakelse i sammensatte arbeidsgrupper (ca. 5 stk. møter) i tillegg til 3 stk. fellessamlinger.
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
15 av 30
Påmeldingsfrist
23.11.2020