Som leder i Østre Toten kommune får du en viktig og spennende jobb. Det er også en jobb som stiller store krav til deg. 

Dette kurset er ment å gi deg en oversikt over  de grunnleggende områdene du trenger kunnskap om. 

Velkommen til Østre Toten kommune.


Last updated
27.07.2022
Prerequisites
Nyansatt leder i Østre Toten kommune
Produced by
Østre Toten kommune
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings