Kurset gjennomgår forhold som har betydning for om mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende. Vi ser nærmere hva som bidrar til at denne adferden vedvarer eller reduseres, og hvordan vi som tjenesteytere kan være i forkant og tilrettelegge slik at behovet for tvang minimaliseres..

Om dette kurset

Kurset består av 9 kapitler.
 

 

  1. Holdninger, etikk og verdier. Bruk av refleksjoner i praksis- Torbjørn Farestveit og Helene Myklebustad
  2. Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltak - Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke
  3. Selvskading ved alvorlig utviklingshemning- Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke
  4. Selvskading ved lett utviklingshemning - Svein Øverland
  5. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. - Trude Sundal og Hanne Østby
  6. Forebygging versus behandling og brannslukning  - Frode Skudal og Steinar Varøy
  7. Samværsformer - Tore-Andre Strand og Hallvard Hordvik
  8. Samhandling. Om relasjoner - May Linda Hustrulid Lona og Merete Stavang
  9. Utvelgelse og utarbeidelse av mål - Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke


Du kan gjennomføre en eller flere av kapitlene. Det tar ca 8 timer å gjennomføre alle kapitlene i dette kurset. Ved å gjennomgå alle sidene samt bestå en avsluttende test utstedes det kursbevis som du kan laste ned.


Sist oppdatert
16.02.2023
Forutsetninger
Dette kurset er beregnet på deg som jobber med personer med utviklingshemning
Produsert av
Stiftelsen SOR
Tidsbruk
8 timer
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
Ubegrenset