Trafikksikkerhet er en naturlig del av kommunens HMS arbeid. Som ansatt i kommune og fylkeskommune er vi i løpet av arbeidsdagen eksponert for trafikk-risiko i jobb eller til eller fra jobb. Vi skal i dette kurset peke på noen situasjoner hvor vi ønsker å bevisstgjøre deg, og hvor du på en enkel måte kan redusere risikoen for å skade deg selv eller andre.

Om dette kurset

Kurset består av tre moduler som omhandler det å være oppmerksom i trafikken som

  • fotgjenger
  • syklist
  • bilist

Dette kurset skal bidra til at du får

  • økt kunnskap om hvordan være oppmerksom i trafikken.

  • kunnskap om hvordan ulykker oppstår i trafikken for ulike trafikantgrupper.

  • kunnskap om og forståelse for trafikkfarlige situasjoner for ulike trafikantgrupper.

  • økt bevissthet på egen atferd og oppmerksomhet i trafikken.


Dette kurset er utviklet for å bistå kommuner godkjent som Trafikksikker Kommune. Vi anbefaler å legge kurset inn i HMS-systemet i kommunen og lage en plan for at alle ansatte i kommunen kan gjennomføre kurset. Kurset består av tre deler - en for fotgjenger, en for syklist og en for bilist slik at kurset vil være aktuelt for alle ansatte og politikere i kommunen.

Informasjon om Trafikksikker Kommune, gode eksempler til alle sektorer, veiledere m.m. finnes på: Trafikksikker kommune


Sist oppdatert
13.03.2024
Læringsformat