Hensikten med kurset er å i større grad bli kompetent til å identifisere livstruende tilstander tidligere, observasjonskompetanse, slik at pasienten får rask nødvendig behandling og å kunne unngå sykehusinnleggelser. NEWS2 er et hjelpemiddel for å systematisere observasjoner av vitale parametre, sikre tidlig varsling av forverring og iverksetting av tiltak.

Om dette kurset

Kursinnhold:

  • Bakgrunn for NEWS2 - teori
  • Praktisk bruk av NEWS2 - National Early Warning Score
  • Hvordan sikre muntlig kommunikasjon ved bruk av kommunikasjonsverktøyet ISBAR

Sist oppdatert
12.01.2024
Forutsetninger
Helsepersonell som jobber med pasientbehandling
Produsert av
Sykehuset Innlandet
Tidsbruk
ca 30 min
Læringsformat
Nettkurs