Dette er ein kort info til tilsette i Nissedal kommune om kvalitetsreforma "Leve heile livet"  ei ny satsing for at eldre skal få ein bedre og meir forutsigbar alderdom i kommunane.


Om dette kurset

Kurset er tenkt å være ein måte å spre kunnskap til tilsette i Nissedal Kommune om kvalitetsreforma for eldre "Leve heile livet"

  • Reformperiode 2019 - 2023
  • 5 satsingsområder med 25 tiltak
  • Kommunane ikkje pålagt nye oppgåver, men forslag til endring av måter å gjøre ting på
  • Kan føre til effektivisering og betre tenester på sikt
  • Ingen vekst i økonomiske rammer, men kommuner som omstiller seg ifht reforma vil bli prioritert ved relevante eksisterande og eventuelt nye øyremerka midlar.
  • Samarbeid mellom fylkesmennene, KS og Utviklingssenter for sykehjem og Hjemmetjenester(USHT) for å bistå kommunane 

Sist oppdatert
02.09.2019
Forutsetninger
Tilsette i kommuner
Produsert av
Nissedal kommune
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger