Om dette kurset

Det er ei føresetnad at dei som skal leiga kommunale bygg som idrettshallar, skular m.m. i Kvam herad har gjennomført dette kurset.

(Dette kurset er ikkje retta mot dei som leiger kommunale husvære.)Sist oppdatert
26.02.2024
Læringsformat