Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Last updated
11.12.2019
Prerequisites
Ledere i Sunndal kommune
Produced by
Sunndal kommune
Estimated time spent
2 t
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings