Målet med kurset er å gi sykepleiere og vernepleiere som yter helsehjelp i kommunehelsetjenesten en oppfriskning i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Det er viktig at sykepleiere og vernepleiere får mulighet til å holde seg oppdatert. 

Om dette kurset

Hensikten med kurset er å sikre at sykepleiere og vernepleiere i kommunehelsetjenesten har tilstrekkelig teoretisk kompetanse til å utføre oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte.

Temaene du skal igjennom er:
1: Generell del
2: Farmakologiske prinsipper
3: Legemiddelformer
4: Tilberedning av legemidler
5: Medikamentregning
6: Test

Det er to tester, en test for den generelle delen av kurset og en test med legemiddelregning.

Sist oppdatert
13.03.2024
Læringsformat