Målet med kurset er å gi sykepleiere og vernepleiere som yter helsehjelp i kommunehelsetjenesten en oppfriskning i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Det er viktig at sykepleiere og vernepleiere får mulighet til å holde seg oppdatert. 

Om dette kurset

Hensikten med kurset er å sikre at sykepleiere og vernepleiere i kommunehelsetjenesten har tilstrekkelig teoretisk kompetanse til å utføre oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte.

Temaene du skal igjennom er:
1: Generell del
2: Farmakologiske prinsipper
3: Legemiddelformer
4: Tilberedning av legemidler
5: Medikamentregning
6: Test

Det er to tester, en test for den generelle delen av kurset og en test med legemiddelregning.

Sist oppdatert
20.09.2022
Forutsetninger
Oppfriskningskurs for sykepleiere og vernepleiere
Produsert av
Stavanger kommune, Trondheim kommune, Nome kommune, Bergen kommune, Sykehusapotekene avd. Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst.
Tidsbruk
5 timer
Læringsformat
Nettkurs