UTSETTES....Kurset er for alle ledere i Østre Toten kommune.  

Kurset settes opp flere gange og det er avsatt 2 timer

Hensikten med dette kurset er følgende.:

Sikre at det blir kunnskap om det nye versjonen av kvalitetsystemet og at nye funksjonaliteter tas i bruk og blir forstått

Innhold:

Forståelse av sammenhengen med drift og kvalitetsarbeid ved bruk av kvalitetssystemet

  • Nye funksjonaliteter.
  • Avvik og avvikhåndtering
  • Statistikk - hvordan kan den benyttes
  • Bli kjent i systemet og muligheter for å få svar der og da.

Forutsetninger
Logget deg inn og gjort seg litt kjent med det nye verktøyet Sjekket ut avvik og avvikbehandling Sett på statistikk modulen
Produsert av
HR, Østre Toten kommune
Kurssted
Datarommet
Tid fra - til
30.3.2020 kl. 13.30 -15.30
31.3.2020 kl. 09.00-11:00
16.4.2020 kl 0900 -1100
16.4.2020 kl 1200 - 1400
23.4.2020 kl 0900 -1100
23.4.2020 kl 1200 - 1400
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
15 av 15
Påmeldingsfrist
11.02.2020