Om dette kurset

Dette kurset er eit opptak av nettundervisninga FHI hadde den 3.april 2020 om koronavirus og covid-19 i sjukeheim, og korleis dette bør handterast på sjukeheimar. 

Last updated
06.05.2020
Prerequisites
Ingen
Produced by
Folkehelseinstituttet
Estimated time spent
1,5
Course Type
Netcourse
Available seats
Unlimited
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings