Om dette kurset

Målet med kurset er å sikre at ansatte og ledere følger lovkrav ved oppfølging av bruker. 

Kurset er grunnleggende og retter seg mot ansatte som dokumenterer og ledere med ansvar for tjenesten. 

I dette kurset lærer du hvordan du kan bruke tiltaksplanen som et hjelpemiddel for å

  • fylle lovkravene til dokumentasjon, brukermedvirkning og kontinuitet i oppfølgingen av bruker
  • dokumentere den systematiske oppfølgingen av bruker (tre faser: kartlegge og planlegge, gjennomføre og dokumentere, evaluere og justere).
  • jobbe kontinuerlig med forbedring av tjenestene til brukere

Du vil også lære deg hvordan du praktisk oppretter tiltaksplanen skritt for skritt. 

Kursets oppbygging og innhold

Kapittel 0: Introduksjon
Kapittel 1: Faglig grunnlag
Kapittel 2: Opprette tiltaksplan i Gerica
Kapittel 3: Evaluere tiltaksplan i Gerica
Kapittel 4: Læring og forbedring

Kapittel 5: Epilog

Når du har meldt deg på nettkurset kan du ta så mange kapitler du ønsker, avslutte, for så å starte der du slapp sist gang. Du får opp de ulike delene ved å klikke på Tiltaksplan i Gerica- veien til systematisk oppfølging på høyre side under innholdsfortegnelse.

Etter endt kurs

  • har ansatte og ledere tilstrekkelig kunnskap om tiltaksplan som verktøy og kunnskap om egen rolle i utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplan
  • ser ansatte og ledere verdien i å jobbe planmessig og systematisk med dokumentasjon
  • tar ansatte i bruk og jobber systematisk med tiltaksplan til alle brukere
  • ser ledere verdien av å følge opp arbeidet med tiltaksplaner gjennom internkontroll

Kreditering:
Innholdsproduksjon: Anne Marit Rennemo, Benedicte Østen, Elin Agasøster, Heidi Strömborg Sand, Karoline Borg, Liv Width, Comte Bureau AS v/ Margaret Sripo Sanner og Victoria Hovland. Assistanse: Line Haugnes, Lene Haus, Geir Bremer og Trygve Hagen.


Sist oppdatert
21.10.2022
Læringsformat