Dette gratis e-læringskurset gir deg en innføring i barn som pårørende-arbeidet. Du vil lære hvordan du som helsepersonell skal fange opp og bidra til å følge opp barn og søsken av pasienter med alvorlig sykdom, avhengighet eller skade. Det handler også om barn som opplever død i familien. Som helsepersonell i kommunen har du en plikt til å avklare og ivareta barns behov for informasjon og oppfølging når de er pårørende.

Gjennom barn som pårørende-arbeidet støtter du pasienten som forelder, samtidig som du styrker barn og unges helse- og livskvalitet. Gode felles rutiner for barn som pårørende-arbeidet på arbeidsplassen din er en forutsetning for at du som ansatt skal kunne utvikle din kompetanse.

Logg inn med BankID for å melde deg på. Noen kommuner har også automatisk innlogging. 


Sist oppdatert
27.11.2023
Forutsetninger
Arbeid med barn som pårørende
Produsert av
BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Tidsbruk
30 min-45 min
Læringsformat
Nettkurs