Veileder for hvordan kurset kan gjennomføres finner du her:

Veileder for gjennomføring

Om dette kurset

Dette kurset inneholder følgende leksjoner:

  • Leksjon 1 - Taushetsplikt
  • Leksjon 2 - Helse, miljø og sikkerhet
  • Leksjon 3 - Å jobbe i andres hjem
  • Leksjon 4 - Målrettet miljøarbeid
  • Leksjon 5 - Pasient- og brukerrettighetsloven
  • Leksjon 6 - Legemiddelhåndtering
  • Leksjon 7 - Tvang og makt

Etter hver leksjon vil du får kontrollspørsmål. Du vil måtte svare riktig på 4 av de 5 spørsmålene for å få bestått.

Sist oppdatert
10.12.2019
Forutsetninger
Arbeid med psykisk utviklingshemmede
Produsert av
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold/Feber film
Tidsbruk
2,5 timer
Beregnet arbeidsmengde
-
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger