Alle tilsette skal kjenne til dei etiske retningslinjene. Hensikten med dei etiske retningslinjene er å hjelpa deg til å ta riktige avgjerder i vanskelege situasjonar som du og andre tilsette kan møta som tilsett i Bjørnafjorden kommune. 

Om dette kurset

Leksjonane

Kurset er bygd opp av følgjande leksjoner:

  • Gåver
  • Forretningsetiske regler
  • Habilitet
  • Forvaltnig av samfunnet sine fellesressursar
  • Varsling
  • Ytringsfriheit
  • Sosiale medium

Leksjonane inneheld filmar som viser døme på vanskelege situasjonar der dei etiske retningslinjene kan hjelpa deg med å ta dei rette vala. 


Gjennomføring og kursbevis
  • Etter at du gått igjennom alle leksjonane og svart på alle spørsmåla, vil du få eit kursbevis i KS læring. 
  • Kurset skal takast individuelt. Det kan og verte brukt som utgangspunkt for refleksjonar på personalmøte eller andre møtearenaer for tilsette.

Sist oppdatert
23.10.2020
Forutsetninger
Dette er eit obligatorisk kurs for alle tilsette
Produsert av
Kristiansund kommune - tilpassa til Bjørnafjorden kommune
Tidsbruk
60 minutter
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
Ubegrenset
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger