Dette kurset inneheld grunnleggjande leiaropplæring i Bjørnafjorden kommune. Kurset er ikkje ei komplett opplæring. Den enkelte leiar må i tillegg ta fullstendige kurs i dei ulike tema for å tileigne seg og vedlikehalde sin kompetanse. 

For eksempel inneheld denne basisopplæringa ein liten leksjon om Forvaltningslova, medan det er eit eige kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningslova.

Kurset inneheld følgjande modular:

  • Leiing i Bjørnafjorden kommune
  • Lovverk, avtalar og arbeidsgjevars styringsrett
  • Personalansvar
  • Viktige fagområde

Sist oppdatert
24.03.2022
Læringsformat
Ledige plasser
Ubegrenset