Dette kurset inneheld grunnleggjande leiaropplæring i Bjørnafjorden kommune. Kurset er ikkje ei komplett opplæring. Den enkelte leiar må i tillegg ta fullstendige kurs i dei ulike tema for å tileigne seg og vedlikehalde sin kompetanse. 

For eksempel inneheld denne basisopplæringa ein liten leksjon om Forvaltningslova, medan det er eit eige kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningslova.

Kurset inneheld følgjande modular:

 • Leiarrolla i Bjørnafjorden kommune
 • Nyttige retningslinjer
 • Personalarbeid del 2 :
 •  Tilsettingsprosessen, 
 • Oppfølging av sjukemeldte, 
 • Permisjonsreglement,
 •  Pensjon og forsikringer
 • Viktige fagområder
 • HMS del 2
 • Internkontroll
 • Beredskap
 • Økonomi
 • Anskaffelser
 • Arkivering
 • leiar i web/sakSist oppdatert
04.10.2021
Forutsetninger
Leiar i Bjørnafjorden kommune
Produsert av
Bjørnafjorden kommune
Tidsbruk
ca. 3 timer
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
Ubegrenset
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger