Dette kurset inneheld grunnleggjande leiaropplæring i Bjørnafjorden kommune. Kurset er ikkje ei komplett opplæring. Den enkelte leiar må i tillegg ta fullstendige kurs i dei ulike tema for å tileigne seg og vedlikehalde sin kompetanse. 

For eksempel inneheld denne basisopplæringa ein liten leksjon om Forvaltningslova, medan det er eit eige kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningslova.

Kurset inneheld følgjande modular:

 • Leiarrolla i Bjørnafjorden kommune
 • Nyttige retningslinjer
 • Personalarbeid del 2 :
 • Rekrutteringsprosessen
 • Oppfølging av sjukemeldte, 
 • Permisjonsreglement,
 • Ferie og feriepenger
 •  Pensjon og forsikringer
 • Lovleg bruk av tilkallingsvikarar.
 • Viktige fagområder
 • HMS del 2
 • Internkontroll
 • Beredskap
 • Økonomi
 • Anskaffelser
 • Arkivering
 • leiar i web/sakSist oppdatert
20.06.2022
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
Ubegrenset