Målgruppe:

Ansatte i helsestasjon, skolehelsetjenesten, HFU, OUT, tildeling barn og unge, fysio-ergoterapitjenesten, PHFS, ppa, bvt, familie/ressursteam og boliger for enslige mindreårige flyktninger som ikke har deltatt på opplæring om traumesensitive tjenester/TBO eller lignende tidligere

Mål: Øke ansattes kompetanse og bevissthet knytte til barn, unge og foreldre som opplever stressende livshendelser.

Kurset går over tre dager; 31.03 og 01.04 og 12.05. 

Du melder deg bare på denne kurspåmeldingen, husk å holde av de andre datoene i kalenderen din. 

Kurset gjennomføres på Frogner kultursenter, endringer kan skje på kort varsel med hensyn til smittesituasjonen.

Påmeldingsfrist 18. februarProduced by
Lillestrøm kommune
Participants
Time from - to
09:00- 15:00 Frogner kultursenter
Course Type
Event