Leve Hele Livet -reformen arbeides med i alle landets kommuner. Planen for reformen i Løten kommune er politisk forankret med et vedtak i kommunestyret fra mars 2021. I dette kurset får du vite mer om hva Løtens plan inneholder og hva det betyr for ditt arbeid. 

Om dette kurset

Mål: Reformarbeidet foregår tverrsektorielt med støtte fra det regionale støtteapparatet bestående av Statsforvalteren, KS og USHT. Målet med kurset er at ansatte i Løten kommune skal være godt kjent med innholdet i den lokale planen for arbeidet og hva det betyr for deres sektor.

Innhold: Bakgrunn for reformen er stortingsmelding 15 – Leve hele livet – en nasjonal kvalitetsreform for eldre som kom i 2018. Å følge opp Leve hele livet er en god investering. Det vil gi de innbyggerne bedre tjenester. Det vil gi mer aktivitet og fellesskap i hverdagen. Og det vil gi eldre mer mestring og selvstendighet. Kurset presenterer innsatsområdene i reformen og hvordan Løten kommune arbeider med disse.

Utbytte: Ved å ta dette kurset vil du få en innføring i reformarbeidet, ha en forståelse for arbeid som gjøres og du vil kunne komme med innspill til hva din arbeidsplass kan bidra med inn i arbeidet framover. Reformperioden går ut 2024.

Passer for: Alle ansatte i Løten kommune


Sist oppdatert
17.03.2023
Læringsformat