Velkommen til to-dagers arbeidsmiljøkurs for ledere.​


På de fysiske samlingene skal vi bygge på kunnskapen som formidles i denne e-læringen. Det er derfor viktig at du setter av tid til å gjennomføre alle leksjonene i e-læringen i forkant.​
I e-læringskurset  må du også klikke deg inn på linkene og på informasjonsknappene i materialet. ​

Samlingene legges opp til mye aktivitet og erfaringsdeling. De fagansvarlige for kursmodulene vil ta dere igjennom oppgaver og case. ​
Vi inviterer til, og anbefaler, at du tar med eksempler og eventuelle case fra eget arbeidsliv til samlingene. ​

Last updated
19.04.2022
Prerequisites
Ledere i Fredrikstad kommune
Produced by
Fredrikstad kommune
Estimated time spent
2 - 3 timer
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings