Om dette kurset

Erfaringsdeling med tema tvungen somatisk helsehjelp innen kommunal helse- og omsorgstjeneste - institusjon/sykehjem.

Vi møtes på tvers av avdelinger og snakker om erfaringer med arbeidet jf. Pasient og brukerrettighetsloven kap 4A.

Målgruppe er ansatte ved Post 1, Post 2 og Post 3 ved Løten Helsetun.

Sammen går vi gjennom lovtekst, lokale prosedyrer innen samtykkevurdering, vedtak om tvungen somatisk helsehjelp og journalføring.

Mål er:

- erfaringsdeling av ønsket praksis

- felles forståelse

- kvalitetsforbedring

- forebygge bruk av tvang

- sikre somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

Forutsetninger
Ansatt ved Løten Helsetun og/eller Hjemmebaserte Tjenester
Produsert av
Løten kommune
Deltakere
Kurssted
Rehab Møterom
Tid fra - til
Format: 10.08.2022 kl. 13:00-15:00
Tidsbruk
2 timer
Forventet innsats
Aktiv deltakelse og deling av egne erfaringer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
20 av 20