Hensikten med opplæringen er å gi nytilsatte ledere, evt. stedfortredere og andre som jobber med slike oppgaver, individuell opplæring i god forvaltningspraksis

Om dette kurset

  • Kommuneplanens rolle i forvaltningen og betydning for kommunens virksomhet. Gjennomgang av de viktigste punkter i kommuneplanens samfunnsdel med overordnede mål for kommunen
  • Hvordan er Løten kommune bygd opp som organisasjon både politisk og administrativt, med hovedvekt på det administrative
  • En gjennomgang av kommunens virksomhetsstyring
  • En overordnet innføring i hva som forventes av kommunens ledere. 
  • Innføring i kommunens verdigrunnlag, leder- og medarbeiderkjennetegn. Forståelse av kommunens etiske retningslinjer.
  • Råd og utvalg du som leder må forholde deg til (ordninger for medvirkning i Løten kommune, AMU - arbeidsmiljøutvalg, PRT – partssammensatt utvalg, IA -utvalg, SSF – sentralt samarbeidsforum m.v.)
  • Delegeringsreglement - myndighet
  • Hvem er tillitsvalgt og verneombud der du er leder
  • Informasjon om kommunens kriseledelse og overordnet beredskapsplan

Forutsetninger
Ledere i Løten kommune
Produsert av
Løten kommune
Deltakere
Kurssted
Kommunestyresalen Tingberg
Tid fra - til
23.08.2022 kl. 13.00-15:30
Tidsbruk
2,5
Forventet innsats
Aktiv deltakelse
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
18 av 20
Påmeldingsfrist
20.08.2022