Grunnkurs for prosjektledere i Bergen kommune kl. 09.00-15.00 den 28 og 29 november i Rosenkrantzgaten 3, 4. etasje, Innolab.


Grunnkurs for prosjektledere i Bergen kommune 

Læringsmål:  

Kurset gir deg grunnleggende fagkompetanse i prosjektledelse og kunnskap om prosjektmetodikken og prosjekthåndboken til Bergen kommune. Kurset gir deg innsikt i hvordan digitaliseringsprosjekter i Bergen kommune skal gjennomføres.  

 

Målgruppe:  

Primært personer som skal være prosjektleder i digitaliseringsprosjekter. Prosjektmedlemmer kan også ha nytte av kurset.  

 

Kursbeskrivelse: 

Kurset går over to dager og introduserer deltakerne for Bergen kommune sin prosjektmetodikk. Kurset består av følgende tema: 

Prosjekt og prosjektledelse 

Prosjektmodell - Bergen kommune

Gevinstplanlegging og prosjektmål

Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 

Organisering, roller og ansvar 

Prosjektstyring 

Usikkerhet og risiko, endring og avvik 


Forutsetninger for kurset:  

Det forventes at kursdeltakerne har lest Prosjekthåndboken. Før andre kursdag må deltakerne ha gjennomført nettkurs i personvern og informasjonssikkerhet for prosjektledere og prosjekteiere.  

Kurset gjennomføres fysisk og det er en forutsetning at du kan delta begge dager, og at du deltar aktivt i oppgaver og diskusjon.  

Det er laget en egen kompetanseplan for prosjektledere og prosjekteiere, din leder kan tildele deg denne planen.  

Kurssted
Rosenkrantz gate 3 - Innolab
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
7 av 21
Påmeldingsfrist
23.11.2022