Merk: Dette er en ny versjon av kurset, med endrede kursfullføringsvilkår. Kurset er nå tilført en ny aktivitet som heter «sjekkliste». Denne aktiviteten må man ta stilling til etter å ha gått gjennom kursinnholdet for å få kurset godkjent. Kursets innhold for øvrig er det samme.


Hvordan fungerer din ledergruppe? Kan dere jobbe bedre sammen? Denne digitale ressursen er et tilbud som gjennom videoer og refleksjonsoppgaver gir ledergruppen en lett tilgjengelig læringsarena. På hjemmebane.

Tilbudet består av fem moduler med lik oppbygning. En kort faglig innledning pr video etterfølges av spørsmål til refleksjon og diskusjon. Ledergruppen vil på den måten raskt få oversikt over styrker og mangler. Det enkelte medlem får reflektert over egen rolle i gruppen, mens hele gruppens bidrag til virksomhetens resultater tydeliggjøres. (Merk for øvrig at virksomhetene selv må bekoste testen i modul 3.)

Det er ingen krav til forberedelser. Det er ikke behov for ekstern bistand. Det eneste kravet er at ledergruppen er samlet med en PC og storskjerm tilgjengelig. Det er bare en person som logger seg på

Introduksjonsvideo

Last updated
26.02.2024
Prerequisites
Ledere
Produced by
Difi
Estimated time spent
5 moduler. Hver modul tar ca. 1 time
Course Type
eLearning
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings